Với thiết bị GSM Modem 8 cổng mỗi giờ bạn có thể gửi được từ 3000 – 4000 sms

THIẾT BỊ MARKETING SMS, LÀM THẺ GATE | GSM MODEM 8,16,32,64 CỔNG BH 12 THÁNG – CHINH PHỤC ĐỈNH CAO

Read more

Các bạn muốn có công cụ chạy mã xác nhận cho Facebook, Google… hoặc cho chính dịch vụ của công ty các bạn

THIẾT BỊ MARKETING SMS, LÀM THẺ GATE | GSM MODEM 8,16,32,64 CỔNG BH 12 THÁNG – CHINH PHỤC ĐỈNH CAO

Read more